توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1203 آلوکازیا مخملی مشکی Alocasia Black Velvet

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در سینی نشا، گلدان 8 و 10
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 75000 تومان
قیمت در گلدان 14 = 125000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 5$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


این آلوکازیا به خاطر داشتن برگ‌های مخملی سبز تیره با رگ برگ‌های نقره ای یکی از زیباترین آلوکازیاهاست برای همین بهش جواهر آلوکازیا هم می گویند .