توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1602 دیفن باخیا برفی Dieffenbachia Memoria Corsii

کالکشن 2022

پیش فروش این واریته تا اطلاع ثانوی تکمیل گردیده است

عدم موجودی در گلدان
قیمت در سینی نشا = 25000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 8 = 35000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


دیفن باخیا گیاهی با سایز متوسط به حساب می آید که نور غیر مستقیم را دوست دارد و به خاطر رطوبت زادگاهش دوست دارد که برگهاش با اسپری آب مرطوب بشه ، و هر وقت خاکش خشک شد بهش آب بدید مواظب باشید که نور آفتاب مستقیم باعث سوختگی و زرد شدن برگهاش می شود.