توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1604 دیفن باخیا استرلینگ Sterling Dieffenbachia

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت درسینی نشا = 25000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در سینی نشا
قیمت در سینی نشا = 25000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


دیفن باخیا استرلینگ با برگهای سبز تیره که رگ برگ وسطش سفید و‌گاهی شیری هست یکی از دیفن های شیک برای کسانی که عاشق دکوراسیون کلاسیک هستند به شمار می رود.