توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1605 (روسی) دیفن باخیا کامپکتا Dieffenbachia Compacta

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 25000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8 و 10
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 25000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 35000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

کامپکتا با برگهای نوک تیز سبز و که وسطش کرم یا سفید و یا لیمویی است با لکه های شیری با لیمویی ، یکی دیگر از اعضای خانواده دیفن باخیا هست که نسبت به بقیه انواع دیفن ها تراکم بیشتری داره روطوبت را دوست دارد و یک پاک کننده قوی هواست.