توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1912 سینگونیوم صورتی Syngonium Pink

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8

قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

🌸سینگونیوم صورتی نه تنها به خاطر برگهای صورتیش مورد توجه همه هست و طرفداران زیادی داره بلکه ناسا این گیاه را به عنوان. بهترین تصفیه کننده گیاهان آپارتمانی انتخاب کرده ، گیاهی که همه افراد خیلی راحت می تونند تهیه اش بکنند و از داشتنش لذت ببرند و از مزایاش استفاده کنند 🌸