توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1911 سینگونیوم فیلوم مشکی Syngonium Erythrophyllum

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و  گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در  گلدان 8 و 10
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

سينگونيوم مشكى يكى از زيباترين سينگونيوم هاى موجود در بازاره كه به خاطر اينكه پشت برگش قرمزه طرفداران زيادى داره و خيليها اونو به كفشهاى معروف برند لوبوتان (loubutin) تشبيه مى كنند و براى همين طرفداران خاص خودشو داره