توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1913 سینگونیوم مینیاتور مسی Syngonium Miniature Allusion

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سطل 4
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 55000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 3 = 70000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 4 = 80000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

سینگنیوم ها گیاهانی با برگ‌های رنگی رنگی و پر از خطوط متفاوت و رنگارنگ هستند که طرفداران زیادی دارند چون هم نگهداریشون آسونه و هم با رنگ‌های زیباشون به خونه و محل کار زیبایی خاصی می دهند و هم هوای داخل خونتون را تصفیه می کنند.