توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3104 فیلودندرون پرنسس شرابی Philodendron Burgundy Princess

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا،  گلدان 8، 10 و سطل 3
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان
قیمت در سطل 3 = 75000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


فیلودندرون پرنس شرابی یکی دیگر از فیلوهای زیبای دیگریست که رخ رنگی دارد ، رخ جدید در این فیلودندرون به رنگ خاص شرابی-طلایی است که کم کم طلایی تیره شده و سپس سبز بسیار تیره می شود که در کنار ساقه های زرشکی تیره اش جذابیتی خاص دارد ،شکل برگها شبیه به پینک پرنسس هست و گاهی هم رگه های صورتی و شرابی ممکن هست بر روی برگهایش دیده شوند چون در واقع یکی از واریته های فیلودندرون پینک پرنسس هست .
.ما همگی در مجموعه کشت بافت زرکشت بسیار خرسندیم که این واریته زیبا را به بازار ایران در حال معرفی هستیم و امیدواریم که از جذابیت این گیاه شیک در خانه هایتان لذت ببرید.