توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3112 فیلودندرون زانادو Philodendron Xanadu

کالکشن 2020

موجود در سطل 7
قیمت در گلدان 10 = 35000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 55000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 3 = 70000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 7 (دو بوته) = 150000 تومان

اشتراک گذاری: