توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3120 امپریال رد Imperial Red

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8، 14، سطل 3 و سطل 7
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان
قیمت در سطل 3 = 150000 تومان
قیمت در سطل 7 = 180000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون امپریال رد که در واقع یک گیاه هایبرده و در خانواده فیلوهای برگ پهن رنگی مثل کاردینال و روجو و کنگو و پرنسس نارنجی قرار می گیره با برگهای چرمی مانند بزرگش ورخ جدیدش که کاملا قرمز قرمز با کد ED 2939 که کم کم به زرشکی و بنفش تیره و بالاخره وقتی برگ به بلوغ کامل رسید به سبز تیره تبدیل می شود .
سرعت رشدش متوسطه و گیاه بسیار مقاوم و راحت و زیبایی برای نگهداری در خانه هست .
کلا فیلودندرونهایی که برگهای رنگی دارند گیاهان پرطرفدار به خاطر برگهای غیر عادی رنگی و بزرگشون هستند ، رخ جدید امپریال رد با اون قرمزی زیباش و طیف رنگ‌های بعدیش یکی از با طراوت ترین فیلو ها به حساب می آید که بوته‌ای هم هست و رشد عرضیش به خاطر بزرگی برگاش بیشتر از رشد طولی اش هست.