توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3114 فیلودندرون سیلور Philodendron Hastatum Silver

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا، گلدان 8 و 14
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون مهتابی که به فیلو شمشیر نقره ای (Silver Sword) هم معروف هست فیلویی با برگهای سبز روشن مایل به نقره ای هست که وقتی بالغ می شوند به برگهای پیکانی تبدیل می شوند و سرعت رشد بالایی دارد و مثل بیشتر فیلوها ، باید در جای پر نور قرار بگیرد تا برگ‌هایش نقره ای تر شوند و نگهداریش هم در خانه بسیار آسان هست .