توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3103 فیلودندرون نارنجی Philodendron Prince Of Orange

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در سینی نشا ، گلدان 8 ، 10 و 14
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 35000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 5 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


فیلودندرون نارنجی که فکر کنم دیگه خیلی‌ها می شناسنش و البته خیلی از شهرها حتی هنوز اسمشم نشنیدن یکی دیکه از فیلودندرونهای جذاب کشت بافت زرکشت هست و با رخ جدید نارنجی دل همه را برده و طرفداران بسیار زیادی در سطح جهان دارد .
رخ جدید ابتدا نارنجی و سپس اجری و زرد و در آخر سبز روشن می شود که در آن واحد اگر در مکانی با نور مناسب و خاک مناسب قرار داشته باشد شما هر سه رنگ برگ را در گلدانتان خواهید داشت و برای همین این فیلودندرون شاد جذابیت خاص خودش را دارد .
ما همگی در مجموعه کشت بافت زرکشت بسیار خرسندیم که این واریته جذاب ، شاد و خاص را به بازار ایران عرضه کردیم و این زیبایی را روانه خانه هایتان کردیم تا از دیدنش لذت ببرید.