توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3109 فیلودندرون پاییز Philodendron Autumn

کالکشن 2020

موجود در سینی نشا، گلدان 8، 10 و 14
قیمت در سینی نشا =  18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون پاییز یکی دیکه از فیلوهای برگ رنگی هست که رنگ‌هاش حس قشنگ فصل پاییز را به آدم القا می کنه رخ جدید به رنگ نارنجی پر رنگ خودشو نشون می دهد و سپس آجری و بالاخره سبز تیره می شود ، یکی از زیباترین فلیودندرون های رنگیست .

ما در مجموعه کشت بافت زرکشت بسیار خرسندیم که این گونه جذاب را به بازار ایران در سال 2018 عرضه کردیم که خواستار فراوانی هم دارد .