توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3105 فیلودندرون کنگره ای سبز Philodendron Jungle Boogie

کالکشن 2020

موجود در سینی نشا، گلدان 8 ، 14، سطل 4، 7 و وصال
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 20000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 30000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 50000 تومان
قیمت در گلدان 14 (دو بوته) = 80000 تومان
قیمت در سطل 4 (سه بوته) = 130000 تومان
قیمت در سطل 7 (سه بوته) = 180000 تومان
قیمت در سطل وصال (۴بوته) = 400000 تومان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون کنگره سبز با برگ‌های اره مانندش هست که هر کدام به یک سمت می روند یکی دیگر از فیلوهای زیباست که رشد نسبتا سریعی نسبت به گونه های دیگر این خانواده دارد و احتیاج به نور غیر مستقیم دارد و نگهداریش آنقدر آسان هست که با خیال راحت می توانید اونو در محیط کار و خانه تان استفاده. بکنید .