توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3506 فیکوس اورست Ficus Everest

کالکشن 2020

✅موجود در سطل 3 ✅
قیمت در گلدان 8 = 25000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 10 = 35000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 55000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 3 = 100000 تومان

✅:Exports✅
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فيكوس ها گياهانى هستند كه تكثيرشان بسيار سخت است و اقتصادى نيست و اينجاست كه كشت بافت زركشت مى تواند كمك بسيار خوبى در كنار شما باشد .
فيكوسها گياهان بزرگ و زيبايي هستند كه به خانه و محل كارتون جلوه خاصى مى دهند ،گياهانى بادوام هستند و نگهدارى آنها هم بسيار آسان هست .
اگر از آنها خوب نگهدارى كنيد به اندازه يك درخت بزرگ مى شوند.