توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3512 فیکوس تنیکه شرابی Ficus Elastica tineke

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیکوس تنیکه شرابی که واریته جدیدی از فیکوس تنیکه هست و تقریبا از فیکوسهای کمیاب به حساب می آیدو به خاطر برگهای ابلق سبز و کرم و گل بهی و زردش معروفه یکی از انواع زیبای فیکوس ابلغ هست با برگهای بیضی شکل چرمی مانند که رخ جدیدش گل بهی یا صورتی کامل هست و کم کم رنگ سبز و زرد در اون پیدا می شود.