توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

4001 کالادیوم قرمز Caladium Freida Hemple

کالکشن 2020

✅قابل پیش فروش در  گلدان 8✅
قیمت در گلدان 8 = 20000 تومان

❌فقط پیش فروش می شود، عدم موجودی در گلدان❌
قیمت در گلدان 8 = 20000 تومان اتمام موجودی

✅:Exports✅
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

کالادیوم قرمز با برگهای بزرگ قلبی شکل با رنگ قرمز و سبز و سفید گیاهی است که خود به خود هرکسی رو به سمت خودش جذب می کند ، کالادیوم ها عاشق هوای گرم هستند برای همین هم در محیط بسته و هم در محیط بیرون در مناطق گرمسیری به خوبی رشد می کنند و سرعت رشدشون به دمای هوا بستگی دارد.