توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1101 آگلونما لب ماتیکی (رد سیام) Aglaonema Lipstick (Red Siam)

کالکشن 2024

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

آگلونما لب ماتیکی یا رد سیام با برگهای سبز و لب برگ قرمز یکی از جذاب ترین و پر طرفدارترین آگلونماهاست
می دونستید آگلونماها نماد ثروت و خوش شانسی در خیلی از کشورهای دنیا هستند ؟

 According to Feng Shui, aglaonema, also known as the Chinese Evergreen, is a lucky plant and is thought to bring good fortune, success, and prosperity. Its endurance, ease of growth, and spectacular look are regarded to be advantageous to the citizens’ well-being and financial prosperity