توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1102 آگلونما طاووس قرمز Aglaonema Red Peacock

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

✅موجود در گلدان 8✅
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: