توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1103 آلگلونما لیدی ولنتاین Aglaonema Lady Valentine

کالکشن 2024

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 گیاهی جذاب با برگ‌های صورتی رژگونه و خال‌خال‌های سبز. این رقم برای حفظ رنگ صورتی خود به نور بیشتری نیاز دارد. و گیاهی جذاب و خوش رنگ با نگهداری آسان برای خونه شماست.

 Aglaonema or Chinese Evergreen, is also considered as the as Lucky Plant as per Feng Shui and considered a bringer of fortune. Its longevity, ease of growth and striking appearance are thought beneficial to the well being and financial success of the residents who grow it.