توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1104 آگلونما آنیامانی صورتی Aglaonema Anyamanee Pink

کالکشن 2022

✅قابل پیش فروش در سینی  نشا و گلدان 8✅
قیمت در سینی نشا و گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

 

✅موجود در گلدان 8✅
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

✅:Exports✅
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 2$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: