توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1128 آگلونما بیگ پاپا Aglaonema Big Papa

کالکشن 2024

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

آگلونما بیگ پاپا ، یک شاهکار واقعی در طبیعت هست که با برگ سبز تیره و رگبرگهای قرمز خود توجه هر کسی را به خود جذب می کند . این گیاه آپارتمانی با شکوه نمادی از ظرافت است و به هر فضایی جذابیت خاصی می بخشد.