توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1202 آلوکازیا نقره ای Alocasia Silver Dragon

کالکشن 2022

✅قابل پیش فروش در گلدان 8✅

فقط پیش فروش می شود، عدم موجودی در گلدان

✅:Exports✅
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 5$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

آلوکازیا سیلوردراگون با برگهای سبز کم رنگ که هاله ای از رنگ نقره ای در اون وجود داره برای همین نقره ای به نظر می رسد با رگ برگهای سبز پررنگ یکی از کمیاب ترین آلوکازیاها در جهان به شمار می رود. رشدش نسبت به بیشتر آلوکازیاها کمی سریع تر هست و ‌ بعد ۲-۳ ماه برگهاش کاملا به بلوغ می رسند