توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1209 آلوکازیا چرمی (بلک) Alocasia Xanthosoma Sagittifoliume

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در گلدان 8 و سطل 3

قیمت در سینی نشا = 20000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 3 = 100000 تومان
قیمت در سطل 10 = 300000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

این نوع آلوکازیا به خاطر اینکه برگ‌هاش جیر مانند سبز تیره هست اصطلاحأ بهش آلوکازیا بلک یا چرمی می گویند ، برگ‌های بزرگ و پهن فیلگوش مانندش با خط دور برگ‌ها که مانند دوردوزی بسیار زیبا و یک دستی هست زیبایی خاصی به اون داده و رنگ زمردی خاصش جلوه زیبایی به خونتون خواهد داد.