توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1213 آلوکازیا ونتی Alocasia Wentii

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 25000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان  8
قیمت در سینی نشا = 25000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان
قیمت در گلدان 14 = 100000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 2$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


چیزی که آلوکازیا ونتی را خاص و متمایز می کنه رنگ زیبای بنفش پشت برگهاشه 😍و رگ برگ‌هاشون جوری هستند که باعث دیده شدن بیشتر رنگ زیبای پشت برگها می شوند