توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1220 آلوکازیا جاینت Alocasia Giant

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

✅موجود در سینی نشا، گلدان 8 و 10✅
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 40000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

📌 آلوکازیا ماکروریزا جاینت تارو
آلوکازیا غول پیکری است که برگهای بزرگ و قلبی شکل بسیار
پهنش به سمت آسمان کشیده شده است و به خاطر همین بزرگی اش خیلی ها دوستش دارند و با ترند شدن گیاهان با برگهای درشت طرفداران بیشتری پیدا کرده است .
دارای تنه قوی است و اندازه برگهاش به حدود۲ متر خواهد رسید .
این آلوکازیا مدت هاست که در ایران بومی شده که به بابا آدم معروفه و در شهرهای شمالی و جنوبی به راحتی می شود در محیط باز کاشته بشه ولی بهتره در جایی باشه که آفتاب کمتری بهش بتابه و در فصل سرما ممکنه برگهاشو از دست بده ولی در بهار دوباره رشد می کند .
در خانه در یک مکان پر نور قرارش بدید و حواستون به آبیاری به موقعش باشه .

 Also known as the Giant Taro, this plant has large attractive foliage with glossy green leaves that resemble elephant ears. This evergreen plant is extremely versatile as it can be planted in full sun, part shade or full shade position. Also handles wet and boggy areas. Leaves grow up to 60cm wide and 2 meters long. Macrorrhiza is also suitable for growing in pots either in the garden or on patios