توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1224 آلوکازیا بلک جک Alocasia Black Jack

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا : 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل 35 عدد) = 50000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تکی) = 150000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


آلوکازیا بلک جک که برگاش سبز روشن با رگبرگ های صورتی ونارنجی رنگ هست و شکل برگش شبیه پیکان و سرنیزه هست و عده هم برگهاشو شبیه سرخرگوش می بینند ، اندازه برکها به ۱/۵ متر و اندازه خود این آلوکازیا به ۳ متر هم خواهد رسید می تونید تصور کنید که چقدر جذاب خواهد شد ، آلوکازیا بلک جک یکی از کمیاب ترین آلوکازیا جهان و گرانترین واریته های این خانواده بزرگ هست
وما همگی خوشحالیم که این گونه کمیاب را به شما معرفی می کنیم .