توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1226 Alocasia Azlanii آلوکازیا آزلانی

کالکشن 2023

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 6
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 6
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 6 (عمده، حداقل 35 عدد) = 50000 تومان
قیمت در گلدان 6 (تک) = 80000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 3$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

آلوکازیا آزلانی یکی از پرطرفدارترین جواهرات آلوکازیا در جهان است. رنگ آن شبیه هیچ گیاه دیگری نیست. برگ ها به رنگ بنفش و شکلاتی با رگه های بنفش و صورتی است. در مراحل جوانی و با برگهای جدید، برگها سبز با رگبرگهای بنفش هستند.

یک AROID کمیاب با دیدنی ترین برگ ها است که به رنگ بنفش متالیک است و دارای رنگ صورتی پراکنده است و رگبرگ ها هم صورتی روشن هستند . و با تمام این جذابیت هاش ، این گیاه آپارتمانی همچنین دارای پشت برگ های قرمز خیره کننده ای است که آن را از همه طرف چشم نواز می کند.