توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1229 آلوکازیا کوکولاتا یلو تیل Alocasia Cucullata Yellow Tail

کالکشن 2024

موجود در سینی نشا، گلدان 8 و 10

قیمت در سینی نشا = 100000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 200000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 300000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 6$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

📌ببینید براتون چی آوردیم 😅
آلوکازیا کوکولاتا که هم رنگش لیمویی هست و هم ابلقه 💚😅تصور کنید چه گلدان جذابی خواهید داشت با کلی برگ قلبی شکل لیمویی و ابلق 🥰🥰تازه شانس هم براتون میاره 👏🏻👏🏻👏🏻😅 یک تفاوتی هم که با کوکولاتا معمولی داره دم کشیده برگهاش هست که شبیه دم سفره ماهی هم هست کم و بیش و به خاطر همین بهش لقب yellow Tail را دادند .