توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1230 آلوکازیا یوکاتان پرنسس Alocasia Yucatan Princess

کالکشن 2023

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در  سینی نشا وگلدان 8
قیمت در سینی نشا = 25000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 Alocasia Sarawakensis که به آلوکازیا یوکاتان پرنسس مشهوره ، بومی بورنئوو است و دارای ساقه و تنه قوی صورتی تیره -شکلاتی و برگهای پهن چرمی مانند براق سبز تیره هست که پشت برگها به رنگ شکلاتی است و جزء آلوکازیاهای بزرگ محسوب می شه و طولش به حدود ۲ متر خواهد رسید . بهتره این آلوکازیا را در جایی پر از نور ولی غیر مستقیم قرار بدید و مطمئن باشید جذابیتش هر ببینیده ای را به خودش جذب می کنه .

 Alocasia sarawakensis ‘Yucatan Princess’ is a large leaf, tuberous perennial plant in the arum family, native to Borneo and one of the 80 species of Alocasia genus. It is typically grown for its foliage. This particular elephant ear grows to 2 meters tall and holds its glossy leaves high on strong pinkish -chocolate stems