توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1232 آلوکازیا اسکالپروم Alocasia Scalprum

کالکشن 2023

قابل پیش فروش در  سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل 35 عدد) = 50000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تک) = 100000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 آلوکازیا اسکالپروم گیاهی نسبتا کمیاب و منحصر به فرد است که به دلیل ظاهر خیره کننده اش محبوبیت روز افزونی در بین علاقه مندان به گیاهان پیدا کرده است. آلوکازیا اسکالپروم نور روشن و غیر مستقیم را ترجیح می دهد. برگ‌های این آلوکازیا پر از نقش و نگارهای برجسته هست و به رنگ سبز روشن ظاهر می‌شوند که هر چه بالغ‌تر می شوند رنگ برگها تیره تر شده و رنگ سبزتیره مایل به آبی تیره به خود می‌گیرد.

 


Alocasia scalprum features deep green, textured, lance-shaped leaves with intricate veining. Alocasia plants do best in warmer temperatures and high humidity. They are great for adding color and texture in landscapes and containers. Keep evenly moist and fertilize monthly during the growing season