توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1233 آلوکازیا ریورسا Alocasia Reversa

کالکشن 2023

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

✅موجود در گلدان 6
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل 30 عدد) = 50000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تک) = 150000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 آلوکازیا رورسا که جزء آلوکازیاهای جواهر هست دارای برگ های صاف ضخیم است که سایه های مختلف سبز دارند. چیزی که این آلوکازیا را بسیار متفاوت می کند رنگ برگ های آن است. اکثر گونه های دیگر آلوکازیا دارای رگبرگ های روشن بر روی برگ های خود هستند ولی آلوکازیا رورسا دوست دارد متفاوت باشد و به همین دلیل دارای رگه های تیره رنگی است که الگو را معکوس می کند. به همین دلیل است که این گیاه «رورسا» نامیده می شود. بی نظیر است، اینطور نیست؟ با این گیاه می توانید مطمئن باشید که چیز خاصی را وارد خانه خود می کنید.

 ? How do you care for alocasia reversa
Water Alocasia reversa plants when the top couple of inches of the soil is dry. Alocasias have medium water requirements, meaning they need evenly consistent moisture, but they do not like to have continually soggy soil. Cut back on watering during the colder months if the plant is not actively growing