توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1238 Alocasia Giant Odora آلوکازیا جاینت اُدورا

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در گلدان 10
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 10 = 60000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 زیبایی خیره کننده، آلوکازیا ادورا که به خاطر بوی خوب گلش بهش لقب سوسن خوشبو شب را داده اند ، یک گیاه همیشه سبز برگ پهن است که در هر جا قرار بگیرید زیبایی خاصی به اون مکان می دهد . برگهایش شبیه گوش های فیل هست ولی سبز درخشان براق و بر روی ساقه قوی قرار دارند برای همین بهش فیلگوش هم می گویند.
این آلوکازیا بسیار شبیه به آلوکازیا جاینت تارو هست و از تفاوت سینوس انتهای برگها و جنسیت برگها که کمی براق تر هستند تفاوتشان مشخص می شود ، هر دو جزو خانواده الوکازیاهای جاینت هستند و در کشور ما سالیان سال هست که بومی شده و وجود دارند و به نام بابا آدم مشهور هستند .