توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1401 کالوکازیا لمون لایم Colocasia Lemon Lime Gecko

کالکشن 2022

✅موجود در گلدان 8✅

✅:Exports✅
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

کالوکازیا ابلق لیمویی گیاهی با برگ‌های سبز و لکه های لیمویی خوشرنگ است که با داشتن ساقه بنفش رنگ زیبایی را به حد اعلا رسانده و هیچ کس نمی تونه به راحتی از کنار این کالوکازیا بگذره مخصوصا که برگهاش هم قلبی ابلق باشه.