توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1603 دیفن باخیا ریوا Dieffenbachia Reeva

کالکشن 2022

پیش فروش این واریته تا اطلاع ثانوی تکمیل شده است

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

دیفن باخیا ریوا که زادگاهش جنوب آمریکاست با برگهای پهن بزرگ کرم و سبز رنگش یک تصفیه کننده هوای زیباست ‌ و گزینه خوبی برای تزئین خانه و محل کار هست نور غیر مستقیم و نه زیاد را دوست دارد. آفتاب مستقیم باعث زرد شدن برگاش می شود.