توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1905 سینگونیوم موهیتو Syngonium Mojito

کالکشن 2023

موجود در گلدان 14
قیمت در گلدان 14 = 250000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 5$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


سینگونیوم موهیتو یا موجیتو مانند سنگ مرمر سبزی می مونه که روش پر لکه های زرد و کرم و سبزهای جورواجوره و مانند همه ابلق ها ی گیاهی زیبایی خاص خودشو داره و در کنار بقیه سینگونیوم هاتون می تونه به خونتون جلوه خاصی بده،
ببینید وقتی چند بوته کاشته می شه چقدر خوشگل تره و گلدان پر و جذابه