توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

2104 هومالومنا فلیمینگ رد Homalomena Rhubarb, Flaming Red

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

هومالومنا فلیمینگ رد یکی از کمیاب ترین گیاهان محسوب می شود برگ‌هایش سبز تیره و زیتونی و قهوه ای با رخ جذاب قرمز آجری و ساقه هایش که قرمز هستند و با این ترکیب رنگ گیاه منحصر به فردی را بوجود آورده که هر کلکسیونری دلش می خواد یکی ازش داشته باشه .
نور غیر مستقیم ولی کافی را دوست داره و دوست داره خاکش در فواصل آبیاریش خشک بشود