توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

2701 ارکیده ماکدوس پتولا Orchid Macodes Petola

کالکشن 2022

✅موجود در سینی نشا، گلدان 6 و 8✅
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل 25 عدد) = شروع قیمت از 80000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تک) = شروع قیمت از 120000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 15$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: