توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

2702 ارکیده لودیژا Orchid Ludisia

کالکشن 2022

✅قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8✅
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 70000 تومان

✅موجود در سینی نشا✅
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان

✅:Exports✅
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 2.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: