توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3132 فیلودندرون فلوریدا گست Philodendron Florida Ghost

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 100000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان ۸
قیمت در سینی نشا = 50000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تکی) = 200000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

فیلودندرون فلوریدا گوست که یکی دیگر از فیلوهای نایاب و کلکسیونی و پر طرفدار و گرانقیمت است که اسمش به خاطر برگهای شیری رنگ مایل به سفیدش که مانند روح هستند بهش داده شده ، هایبردی است که از مخلوط کردن فیلو پداتوم و فیلو اسکوامیفریوم یا همون فیلو پرزدار بوجود آمده است ، فیلوی زیبایی است که رخ جدید برگها اول شیری و یا سفید هستند و کم کم همانطور که برگها به بلوغ می رسند رنگشان کم کم به سبز روشن و سبز مایل به لیمویی تبدیل می شود. باید توجه کنید که این فیلودندرون مثل فلیودندرون فلوریدا بیوتی نیست و حالت ژنتیکی برگ‌هاشو و رنگشو هیچ وقت از دست نمی دهد و مانند فیلو فلوریدا بیوتی یک واریته نیست بلکه یک گونه مستقل هست ، در حالیکه فلوریدا بیوتی واریته ای از فیلو پداتوم هست .
هر چه برگهای این فیلو بالغ تر می شوند شکل برگها هم با رشدش تغییر می کند مثل برگهای پداتوم و فلوریدا بیوتی .