توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3129 فیلودندرون پارایزو ورد Philodendron parasio verde

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در گلدان 8 و 10
موجود در سینی نشا = 25000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان
قیمت در گلدان 10 (دو بوته) = 120000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

فیلو دندرون پاریزو ورد که به معنای بهشت سبز در زبان اسپانیایی است یکی دیگه از فیلوهای ابلق بسیار زیبا نایاب و گرانقیمت و کلکسیونی جهان هست که برگهای بزرگ و بیضی مانندش مثل یک سنگ مرمر سبز پر از خالها و طیف های رنگی سبز می ماند و شبیه هیچ فیلودندرون دیگری نیست و به نام (Marina Ruy Barbosa) هم معروف هست و به خاطر ابلق بودنش به نور زیاد ولی غیر مستقیم نیاز دارد.