توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3137 فیلودندرون برندتیانوم Philodendron Branddtianum

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 25000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون برندتیانوم یکی دیگر از فیلوهای کمیاب و پر خواستار در دنیا هست که با برگهای سبز زیتونی تیره و نقره ای قلبی شکل با خال‌هایی سبزو گاهی سفید با فیلوهای دیگر از نظر سایز برگها بسیار فرق دارد و به دلیل سرعت رشد بالا و نگهداری آسانش یکی از پرطرفدارترین گیاهان خانگی است.