توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3522 فیکوس دلتا ابلق Ficus Delta variegated (triangle)

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیکوس دلتا ابلق فیکوس ابلق زیبایی دیگریست که با برگهای کوچک مثلثی شکل ابلق سفید و یا زرد با سبز زمردی کنتراست زیبایی را بوجود آورده است ، نام این فیکوس از زادگاهش که جزیره ای در کشور مالزی هست و تری انگل (triangular island ) نام دارد گرفته شده است . خاص بودن شکل برگهاش و تعداد زیاد و تراکم برگها این فیکوس را از بقیه فیکوسها متمایز کرده و طرفداران زیادی دارد خصوصا در بین طراحان داخلی و معماران به خاطر شکل هندسی قشنگش.