توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3126 فیلودندرون کنگره آتشین Philodendron Ring Of Fire

کالکشن 2023

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 40000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 80000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 40000 تومان
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل 30 عدد) = 80000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تک) = شروع قیمت از 100000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون آتشین یکی از فیلوهای کلکسیونی و بسیار کمیاب دیگر و پر خواهان ترین فیلودندرون دنیاست تنوع رنگی روی برگهای جدید از طیف سفید تا کرم و سبز روشن تا سبز تیره و بالاخره از نارنجی تا قرمز آتشین می تونه باشه و محبوبیتش هم به خاطر مخلوط شدن این همه رنگ برروی برگهاش هست که واقعا مانند یک پالت نقاشی آغشته به رنگ هست .
ابن گیاه قدش کاهی تا ۱۲۰ سانتی متر می تونه برسه این فیلو از ترکیب فیلودندرون تورتوم و وندلندی بوجود آمده و در ابتدا نامش ( handerson ‘s pride ) بود که بعد به رینگ اف فایر تبدیل شد .
کشت بافت زرکشت بسیار خرسند هست که این گونه بسیار کمیاب در دنیا را به بازار ایران و همه شما عزیزان عرضه می کند.