توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3118 فیلودندرون رد کاردینال Philodendron Red Cardinal

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 40000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

فقط پیش فروش می شود، عدم موجودی در گلدان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

فیلودندرون رد کاردینال فیلویی با برگهای بزرگ بیضی شکل نسبتا براق هست که رخ جدیدش فرمز هست که کم کم به شرابی تیره و وقتی کاملا بالغ می شوندبه شرابی مایل به مشکی و سبز تیره تبدیل می شوند ،یکی از زیباترین فیلودندرون هاست که شباهت زیادی هم به بلک کاردینال دارد.