توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1212 آلوکازیا زبرینا Alocasia Zebrina

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل ۵۰ عدد) = 50000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تک) = 150000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

آلوکازیا زبرینا به خاطر ساقه خاصش که خطوط رنگی سیاه و زردش شبیه پوست گورخر هست به این نام خوانده می شود و جالب اینه که برگ‌هاشون هم مانند رفلکس گوش فیلی هست که در آینه دیده می شوند و همین دو مسئله باعث خاص شدنشون شده .