توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1404 کالوکازیا نانسی Colocasia Nancys Revenge

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

❌فقط پیش فروش می شود، عدم موجودی در گلدان❌

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

کالوکازیا نانسی ریونج که به زبان ما معنیش انتقام نانسی می شود ، کالوکازیایی هست که در سال ۲۰۰۰ در فلوریدا آمریکا به جامعه گیاه شناسان معرفی شد و از همون ابتدا با برگهای بلند و بزرگ سبز کمرنگش که در وسط برگ به رنگ شیری مایل به لیمویی می شود و ترکیب رنگی زیبایی پیدا می کند ،چنان طرفدارانی پیدا کرد که مدتی در همه جا نایاب شد دارای رشد سریعی هست و عاشق آفتاب و نور زیاده .
نکته جالب این گیاه اسمش هست و این نام از روزی بهش داده شد که خواهرش کالوکازیا وایت لاوا که نوع تکامل یافته نانسی هست را به جهان معرفی کردند و برای همین نانسی تا آخر دنیا تصمیم به انتقام از خواهرش گرفته و این نام روش گذاشته شد.