توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1408 کالوکازیا زغالی Colocasia Black Coral

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 50000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

کالوکازیا زغالی که بهش مرجان سیاه هم می گن با برگهای سیاه قلبی براقش و رگبرگهای آبی سیر برجسته اش که از پشت برگ‌هایش کاملا پیداست یکی دیگه از واریته های مشکی دوست داشتنی هست که مثل بقیه گونه های مشکی دیگه آفتاب رو خیلی دوست داره و هر چه بیشتر در نور. مستقیم باشه مشکی تر می شود و با رشد سریعش جلوه زیبایی به خونتون می دهند و درنتیجه آب و رطوبت هم نیاز دارند ، کلا کالوکازیاها به آبیاری بیشتر در تابستان نیاز دارند تا رطوبت خاکشون حفظ بشود.