توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1411 کالوکازیا ماسک Colocasia Pharaoh Mask

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 60000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 2.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


کالوکازیا ماسک فرعون یکی از کمیاب ترین و گرانترین کالوکازیاهای دنیاست با برگهای سبز روشن و رگبرگهای بنفش برجسته که حس یک تصویر سه بعدی را به بیننده می دهد .و در اوایل قرن هیجدم از آسیا به امریکا برده و سپس به بقیه جهان راه پیدا کرده است .
در ابتدا نقطه ای بنفش در مرکز برگ سبز قلبی شکل وجود دارد که وقتی برگها به بلوغ می رسند رگبرگهای برجسته بنفش پیداشون می شود که واقعا جذابیت خاص و بی نظیری دارد و گزینه بسیار جذابی برای نگهداری در محیطهای بسته هست .