توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3135 Philodendron Selloum Gold فیلودندرون سلوم گلد

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 35000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 55000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلودندرون سلوم گلد با برگهای بزرگ زرد رنگ موج دار با کنگره های عمیق یکی دیگه از فیلوهای زیبا ‌ و رنگیست که بهش فیلو امید (Philodendron Hope) هم می گویند کلا فیلو دندرون به معنای درخت عشق است که امید هم به این فیلو اضافه‌ شده و به خاطر همین اسمش خیلی‌ها دوست دارن تو خونشون ازش داشته باشند . و مثل بیشتر فیلوها سرعت رشد بالایی داره و نگهداریش هم بسیار آسان و افتاب دوست هست.